MinecraftServerList.cz

Pokročilý Informační Systém Pro Česko-Slovenské Minecraft Servery A Jejich Hráče

Server je dostupný. [UnderPortal.Eu]...ZombieApocalypse...1.8.x...1.9.x...1.10

 
IP adresa: 89.203.248.16:25580 Server má počet hráčů vyšší o 20 (62 400,00%) než je průměr ostatních serverů (0,03). Počet hráčů: 20 / 20 (100,00%) Server má podobné využití procesoru jako je průměr ostatních serverů (0,88%). Využití procesoru: 0% (0,00%)
Verze hry: BungeeCord 1.9 Server má počet zobrazení vyšší o 8 934 (1 160,66%) než je průměr ostatních serverů (769,76). Počet zobrazení: 9 704 (12,53%) Server má využití operační paměti nižší o 176 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (176,31 MB). Využití operační paměti: 0 MB (0,00%)
Mapa: Unknown Server má podobný počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Počet hlasů: 0 (0,00%) Datum první aktualizace: 25. 08. 2016 20:31
Herní čas: Unknown Server má počet aktualizací vyšší o 73 020 (577,40%) než je průměr ostatních serverů (12 646,34). Počet aktualizací: 85 666 (73,56)% Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2018 08:10
 
Současné denní, týdenní, měsíční a celkové informace o serveru
Server má denní počet bodů vyšší o 2 832 (10 073,05%) než je průměr ostatních serverů (28,11). Denní počet bodů: 2 860 (37,68%) Server má denní aktivitu vyšší o 98% (6 463,54%) než je průměr ostatních serverů (1,52%). Denní aktivita hráčů: 100,00% (100,00%) Server má denní dostupnost vyšší o 61% (158,29%) než je průměr ostatních serverů (38,45%). Denní dostupnost: 99,31% (100,00%)
Server má týdenní počet bodů vyšší o 19 868 (8 582,20%) než je průměr ostatních serverů (231,51). Týdenní počet bodů: 20 100 (29,36%) Server má týdenní aktivitu vyšší o 98% (6 029,48%) než je průměr ostatních serverů (1,63%). Týdenní aktivita hráčů: 100,00% (100,00%) Server má týdenní dostupnost vyšší o 60% (150,16%) než je průměr ostatních serverů (39,85%). Týdenní dostupnost: 99,70% (99,80%)
Server má měsíční počet bodů vyšší o 51 631 (4 732,11%) než je průměr ostatních serverů (1 091,08). Měsíční počet bodů: 52 722 (15,70%) Server má měsíční aktivitu vyšší o 97% (5 444,36%) než je průměr ostatních serverů (1,78%). Měsíční aktivita hráčů: 98,52% (98,58%) Server má měsíční dostupnost vyšší o 47% (110,28%) než je průměr ostatních serverů (42,49%). Měsíční dostupnost: 89,35% (89,37%)
Server má celkový počet bodů vyšší o 787 247 (2 847,69%) než je průměr ostatních serverů (27 645,11). Celkový počet bodů: 814 892 (5,83%) Server má celkovou aktivitu vyšší o 92% (3 954,31%) než je průměr ostatních serverů (2,33%). Celková aktivita hráčů: 94,60% (94,64%) Server má celkovou dostupnost vyšší o 63% (577,40%) než je průměr ostatních serverů (10,86%). Celková dostupnost: 73,56% (73,56%)
 
 
 
Nejnižší, průměrné a nejvyšší informace o serveru za poslední den
Server má denní nejnižší počet hráčů vyšší o 20 (33 683,78%) než je průměr ostatních serverů (0,06). Nejnižší denní počet hráčů: 20 (100,00%) Server má denní průměrný počet hráčů vyšší o 20 (7 655,56%) než je průměr ostatních serverů (0,26). Průměrný denní počet hráčů: 20 (37,68%) Server má denní nejvyšší počet hráčů vyšší o 19 (1 825,30%) než je průměr ostatních serverů (1,04). Nejvyšší denní počet hráčů: 20 (10,20%)
Server má denní nejnižší počet slotů nižší o 20 (49,50%) než je průměr ostatních serverů (39,60). Nejnižší denní počet slotů: 20 (0,80%) Server má denní průměrný počet slotů nižší o 20 (49,92%) než je průměr ostatních serverů (39,94). Průměrný denní počet slotů: 20 (0,80%) Server má denní nejvyšší počet slotů nižší o 20 (50,61%) než je průměr ostatních serverů (40,50). Nejvyšší denní počet slotů: 20 (0,80%)
Server má denní nejnižší počet bodů vyšší o 2 835 (11 149,08%) než je průměr ostatních serverů (25,42). Nejnižší denní počet bodů: 2 860 (39,37%) Server má denní průměrný počet bodů vyšší o 2 830 (9 323,16%) než je průměr ostatních serverů (30,35). Průměrný denní počet bodů: 2 860 (37,77%) Server má denní nejvyšší počet bodů vyšší o 2 825 (8 046,36%) než je průměr ostatních serverů (35,11). Nejvyšší denní počet bodů: 2 860 (36,47%)
Server má denní nejnižší aktivitu vyšší o 99% (9 892,96%) než je průměr ostatních serverů (1,00%). Nejnižší denní aktivita: 100,00% (100,00%) Server má denní průměrnou aktivitu vyšší o 99% (7 471,73%) než je průměr ostatních serverů (1,32%). Průměrná denní aktivita: 100,00% (100,00%) Server má denní nejvyšší aktivitu vyšší o 98% (5 938,32%) než je průměr ostatních serverů (1,66%). Nejvyšší denní aktivita: 100,00% (100,00%)
Server má denní nejnižší dostupnost vyšší o 33% (49,69%) než je průměr ostatních serverů (66,34%). Nejnižší denní dostupnost: 99,31% (99,31%) Server má denní průměrnou dostupnost vyšší o 31% (45,44%) než je průměr ostatních serverů (68,28%). Průměrná denní dostupnost: 99,31% (99,31%) Server má denní nejvyšší dostupnost vyšší o 29% (40,94%) než je průměr ostatních serverů (70,46%). Nejvyšší denní dostupnost: 99,31% (99,31%)
Server má podobný denní nejnižší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší denní počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný denní průměrný počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Průměrný denní počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný denní nejvyšší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejvyšší denní počet hlasů: 0 (0,00%)
Server má denní nejnižší počet zobrazení vyšší o 8 836 (1 214,79%) než je průměr ostatních serverů (727,34). Nejnižší denní počet zobrazení: 9 563 (12,82%) Server má denní průměrný počet zobrazení vyšší o 8 900 (1 214,36%) než je průměr ostatních serverů (732,87). Průměrný denní počet zobrazení: 9 633 (12,68%) Server má denní nejvyšší počet zobrazení vyšší o 8 966 (1 214,19%) než je průměr ostatních serverů (738,40). Nejvyšší denní počet zobrazení: 9 704 (12,54%)
Server má denní nejnižší využití procesoru nižší o 1% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (1,15%). Nejnižší denní využití procesoru: 0% (0,00%) Server má denní průměrné využití procesoru nižší o 2% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (2,01%). Průměrné denní využití procesoru: 0,00% (0,00%) Server má denní nejvyšší využití procesoru nižší o 11% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (10,54%). Nejvyšší denní využití procesoru: 0% (0,00%)
Server má denní nejnižší využití operační paměti nižší o 244 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (244,24 MB). Nejnižší denní využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má denní průměrné využití operační paměti nižší o 297 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (297,25 MB). Průměrné denní využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má denní nejvyšší využití operační paměti nižší o 331 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (330,64 MB). Nejvyšší denní využití operační paměti: 0 MB (0,00%)
 
Nejnižší, průměrné a nejvyšší informace o serveru za poslední týden
Server má podobný týdenní nejnižší počet hráčů jako je průměr ostatních serverů (0,04). Nejnižší týdenní počet hráčů: 0 (0,00%) Server má týdenní průměrný počet hráčů vyšší o 20 (6 631,39%) než je průměr ostatních serverů (0,30). Průměrný týdenní počet hráčů: 20 (29,38%) Server má týdenní nejvyšší počet hráčů vyšší o 18 (978,75%) než je průměr ostatních serverů (1,85). Nejvyšší týdenní počet hráčů: 20 (8,81%)
Server má týdenní nejnižší počet slotů nižší o 38 (97,44%) než je průměr ostatních serverů (38,99). Nejnižší týdenní počet slotů: 1 (0,04%) Server má týdenní průměrný počet slotů nižší o 22 (51,90%) než je průměr ostatních serverů (41,54). Průměrný týdenní počet slotů: 20 (0,80%) Server má týdenní nejvyšší počet slotů nižší o 25 (55,62%) než je průměr ostatních serverů (45,07). Nejvyšší týdenní počet slotů: 20 (0,80%)
Server má týdenní nejnižší počet bodů vyšší o 9 837 (4 855,82%) než je průměr ostatních serverů (202,59). Nejnižší týdenní počet bodů: 10 040 (14,71%) Server má týdenní průměrný počet bodů vyšší o 17 312 (6 872,38%) než je průměr ostatních serverů (251,90). Průměrný týdenní počet bodů: 17 564 (24,64%) Server má týdenní nejvyšší počet bodů vyšší o 19 799 (6 580,97%) než je průměr ostatních serverů (300,85). Nejvyšší týdenní počet bodů: 20 100 (26,87%)
Server má týdenní nejnižší aktivitu vyšší o 96% (7 995,74%) než je průměr ostatních serverů (1,20%). Nejnižší týdenní aktivita: 96,91% (97,00%) Server má týdenní průměrnou aktivitu vyšší o 98% (5 536,89%) než je průměr ostatních serverů (1,76%). Průměrná týdenní aktivita: 99,40% (99,45%) Server má týdenní nejvyšší aktivitu vyšší o 97% (3 456,62%) než je průměr ostatních serverů (2,81%). Nejvyšší týdenní aktivita: 100,00% (100,00%)
Server má týdenní nejnižší dostupnost vyšší o 23% (39,27%) než je průměr ostatních serverů (58,48%). Nejnižší týdenní dostupnost: 81,45% (81,45%) Server má týdenní průměrnou dostupnost vyšší o 32% (51,56%) než je průměr ostatních serverů (62,65%). Průměrná týdenní dostupnost: 94,95% (94,95%) Server má týdenní nejvyšší dostupnost vyšší o 29% (40,98%) než je průměr ostatních serverů (70,72%). Nejvyšší týdenní dostupnost: 99,70% (99,70%)
Server má podobný denní nejnižší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší denní počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný denní průměrný počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Průměrný denní počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný denní nejvyšší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejvyšší denní počet hlasů: 0 (0,00%)
Server má denní nejnižší počet zobrazení vyšší o 8 836 (1 214,79%) než je průměr ostatních serverů (727,34). Nejnižší denní počet zobrazení: 9 563 (12,82%) Server má denní průměrný počet zobrazení vyšší o 8 900 (1 214,36%) než je průměr ostatních serverů (732,87). Průměrný denní počet zobrazení: 9 633 (12,68%) Server má denní nejvyšší počet zobrazení vyšší o 8 966 (1 214,19%) než je průměr ostatních serverů (738,40). Nejvyšší denní počet zobrazení: 9 704 (12,54%)
Server má podobné týdenní nejnižší využití procesoru jako je průměr ostatních serverů (0,72%). Nejnižší týdenní využití procesoru: 0 MB (0,00%) Server má týdenní průměrné využití procesoru nižší o 2% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (1,87%). Průměrné týdenní využití procesoru: 0 MB (0,00%) Server má týdenní nejvyšší využití procesoru nižší o 27% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (27,34%). Nejvyšší týdenní využití procesoru: 0 MB (0,00%)
Server má týdenní nejnižší využití operační paměti nižší o 197 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (197,04 MB). Nejnižší týdenní využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má týdenní průměrné využití operační paměti nižší o 301 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (301,29 MB). Průměrné týdenní využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má týdenní nejvyšší využití operační paměti nižší o 398 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (397,78 MB). Nejvyšší týdenní využití operační paměti: 0 MB (0,00%)
 
Nejnižší, průměrné a nejvyšší informace o serveru za poslední měsíc
Server má podobný měsíční nejnižší počet hráčů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší měsíční počet hráčů: 0 (0,00%) Server má měsíční průměrný počet hráčů vyšší o 13 (3 769,89%) než je průměr ostatních serverů (0,35). Průměrný měsíční počet hráčů: 13 (17,34%) Server má měsíční nejvyšší počet hráčů vyšší o 16 (468,83%) než je průměr ostatních serverů (3,52). Nejvyšší měsíční počet hráčů: 20 (7,12%)
Server má měsíční nejnižší počet slotů nižší o 35 (97,21%) než je průměr ostatních serverů (35,83). Nejnižší měsíční počet slotů: 1 (0,04%) Server má měsíční průměrný počet slotů nižší o 28 (67,09%) než je průměr ostatních serverů (41,58). Průměrný měsíční počet slotů: 14 (0,55%) Server má měsíční nejvyšší počet slotů nižší o 32 (61,27%) než je průměr ostatních serverů (51,63). Nejvyšší měsíční počet slotů: 20 (0,80%)
Server má měsíční nejnižší počet bodů vyšší o 48 580 (5 049,54%) než je průměr ostatních serverů (962,07). Nejnižší měsíční počet bodů: 49 542 (14,76%) Server má měsíční průměrný počet bodů vyšší o 67 106 (4 879,73%) než je průměr ostatních serverů (1 375,21). Průměrný měsíční počet bodů: 68 482 (17,53%) Server má měsíční nejvyšší počet bodů vyšší o 91 130 (4 858,33%) než je průměr ostatních serverů (1 875,75). Nejvyšší měsíční počet bodů: 93 006 (18,74%)
Server má měsíční nejnižší aktivitu vyšší o 97% (8 137,58%) než je průměr ostatních serverů (1,19%). Nejnižší měsíční aktivita: 98,22% (98,28%) Server má měsíční průměrnou aktivitu vyšší o 97% (3 957,02%) než je průměr ostatních serverů (2,44%). Průměrná měsíční aktivita: 99,10% (99,15%) Server má měsíční nejvyšší aktivitu vyšší o 93% (1 401,51%) než je průměr ostatních serverů (6,65%). Nejvyšší měsíční aktivita: 99,88% (49,94%)
Server má měsíční nejnižší dostupnost vyšší o 52% (152,78%) než je průměr ostatních serverů (33,89%). Nejnižší měsíční dostupnost: 85,67% (85,67%) Server má měsíční průměrnou dostupnost vyšší o 44% (95,11%) než je průměr ostatních serverů (46,20%). Průměrná měsíční dostupnost: 90,15% (90,15%) Server má měsíční nejvyšší dostupnost vyšší o 15% (18,98%) než je průměr ostatních serverů (79,94%). Nejvyšší měsíční dostupnost: 95,12% (95,12%)
Server má podobný měsíční nejnižší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší měsíční počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný měsíční průměrný počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Průměrný měsíční počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný měsíční nejvyšší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejvyšší měsíční počet hlasů: 0 (0,00%)
Server má měsíční nejnižší počet zobrazení vyšší o 6 855 (1 304,94%) než je průměr ostatních serverů (525,29). Nejnižší měsíční počet zobrazení: 7 380(20,10%) Server má měsíční průměrný počet zobrazení vyšší o 7 634 (1 254,35%) než je průměr ostatních serverů (608,63). Průměrný měsíční počet zobrazení: 8 243 (15,90%) Server má měsíční nejvyšší počet zobrazení vyšší o 8 966 (1 214,19%) než je průměr ostatních serverů (738,40). Nejvyšší měsíční počet zobrazení: 9 704 (12,54%)
Server má podobné měsíční nejnižší využití procesoru jako je průměr ostatních serverů (0,26%). Nejnižší měsíční využití procesoru: 0% (0,00%) Server má měsíční průměrné využití procesoru nižší o 2% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (1,93%). Průměrné měsíční využití procesoru: 0,00% (0,00%) Server má měsíční nejvyšší využití procesoru nižší o 57% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (56,54%). Nejvyšší měsíční využití procesoru: 0% (0,00%)
Server má měsíční nejnižší využití operační paměti nižší o 107 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (106,69 MB). Nejnižší měsíční využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má měsíční průměrné využití operační paměti nižší o 305 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (305,30 MB). Průměrné měsíční využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má měsíční nejvyšší využití operační paměti nižší o 531 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (531,46 MB). Nejvyšší měsíční využití operační paměti: 0 MB (0,00%)
 
Nejnižší, průměrné a nejvyšší informace o serveru za celou dobu jeho existence
Server má podobný celkový nejnižší počet hráčů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší celkový počet hráčů: 0 (0,00%) Server má celkový průměrný počet hráčů vyšší o 9 (1 755,25%) než je průměr ostatních serverů (0,51). Průměrný celkový počet hráčů: 10 (7,93%) Server má celkový nejvyšší počet hráčů vyšší o 153 (2 182,55%) než je průměr ostatních serverů (7,01). Nejvyšší celkový počet hráčů: 160 (29,30%)
Server má celkový nejnižší počet slotů nižší o 7 (100,00%) než je průměr ostatních serverů (6,79). Nejnižší celkový počet slotů: 0 (0,00%) Server má celkový průměrný počet slotů nižší o 33 (76,55%) než je průměr ostatních serverů (42,88). Průměrný celkový počet slotů: 10 (0,41%) Server má celkový nejvyšší počet slotů vyšší o 78 (95,59%) než je průměr ostatních serverů (81,80). Nejvyšší celkový počet slotů: 160 (6,40%)
Server má podobný celkový nejnižší počet bodů jako je průměr ostatních serverů (0,90). Nejnižší celkový počet bodů: 0 (0,00%) Server má celkový průměrný počet bodů vyšší o 393 623 (2 847,69%) než je průměr ostatních serverů (13 822,56). Průměrný celkový počet bodů: 407 446 (5,83%) Server má celkový nejvyšší počet bodů vyšší o 787 247 (2 847,69%) než je průměr ostatních serverů (27 645,11). Nejvyšší celkový počet bodů: 814 892 (5,83%)
Server má podobnou celkovou nejnižší aktivitu jako je průměr ostatních serverů (0,67%). Nejnižší celková aktivita: 0,00% (0,00%) Server má celkovou průměrnou aktivitu vyšší o 92% (3 954,31%) než je průměr ostatních serverů (2,33%). Průměrná celková aktivita: 94,60% (94,64%) Server má celkovou nejvyšší aktivitu vyšší o 87% (685,32%) než je průměr ostatních serverů (12,70%). Nejvyšší celková aktivita: 99,70% (49,85%)
Server má celkovou nejnižší dostupnost nižší o 2% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (2,48%). Nejnižší celková dostupnost: 0,00% (0,00%) Server má celkovou průměrnou dostupnost vyšší o 63% (577,40%) než je průměr ostatních serverů (10,86%). Průměrná celková dostupnost: 73,56% (73,56%) Server má celkovou nejvyšší dostupnost nižší o 11% (11,67%) než je průměr ostatních serverů (91,27%). Nejvyšší celková dostupnost: 80,62% (80,62%)
Server má podobný celkový nejnižší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší celkový počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný celkový průměrný počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Průměrný celkový počet hlasů: 0 (0,00%) Server má podobný celkový nejvyšší počet hlasů jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejvyšší celkový počet hlasů: 0 (0,00%)
Server má podobný celkový nejnižší počet zobrazení jako je průměr ostatních serverů (0,00). Nejnižší celkový počet zobrazení: 0 (0,00%) Server má celkový průměrný počet zobrazení vyšší o 4 467 (1 160,78%) než je průměr ostatních serverů (384,84). Průměrný celkový počet zobrazení: 4 852 (12,54%) Server má celkový nejvyšší počet zobrazení vyšší o 8 934 (1 160,78%) než je průměr ostatních serverů (769,68). Nejvyšší celkový počet zobrazení: 9 704 (12,54%)
Server má podobné celkové nejnižší využití procesoru jako je průměr ostatních serverů (0,02%). Nejnižší celkové využití procesoru: 0% (0,00%) Server má celkové průměrné využití procesoru nižší o 2% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (2,16%). Průměrné celkové využití procesoru: 0,00% (0,00%) Server má celkové nejvyšší využití procesoru nižší o 93% (100,00%) než je průměr ostatních serverů (93,00%). Nejvyšší celkové využití procesoru: 0% (0,00%)
Server má celkové nejnižší využití operační paměti nižší o 10 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (10,32 MB). Nejnižší celkové využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má celkové průměrné využití operační paměti nižší o 309 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (309,26 MB). Průměrné celkové využití operační paměti: 0 MB (0,00%) Server má celkové nejvyšší využití operační paměti nižší o 843 MB (100,00%) než je průměr ostatních serverů (842,79 MB). Nejvyšší celkové využití operační paměti: 0 MB (0,00%)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku, beru na vědomí Další informace